Nhóm chia sẻ MB

Kentz69

Thích Thể Hiện
Như tiêu đề. Mình lập ra nhóm để ae có thể giao lưu chia sẻ MB tại Hà Nội. Lưu ý chỉ tại Hà Nội. Nên ae nào ở Hà Nội hãy cmt sđt zalo bên dưới để mình add.
Quy định của nhóm:
1. Cả PC và MB đều có thể join nhóm.
2. Tham gia nhóm có thể có hoặc ko có MB vẫn sẽ được join nhóm.
3. Mỗi lần chia sẻ MB sẽ được cộng +1 điểm, mỗi lần xin và nhận được MB sẽ được -1 điểm. (Số lượng điểm + thoải mái, số lượng điểm - không quá -2)
4. Share MB công khai có thể Share trực tiếp vào nhóm. Share kín có thể trao đổi qua AD nhóm.
5.Sau mỗi lần check được MB nếu ko bay nữa báo lại cả nhóm để người khác tiếp tục check.
6. MB phải là MBTC chứ ko phải gái gọi MBBG.
7. Đảm bảo kín đáo lịch sự cho cả MB và người Share MB.
Ai tham gia để lại zalo dưới cmt mình sẽ add. Cám ơn các bạn. hy vọng sẽ có 1 nhóm Hà Nội hoạt động vui vẻ.

 

Giang90hn

Học Đòi
Như tiêu đề. Mình lập ra nhóm để ae có thể giao lưu chia sẻ MB tại Hà Nội. Lưu ý chỉ tại Hà Nội. Nên ae nào ở Hà Nội hãy cmt sđt zalo bên dưới để mình add.
Quy định của nhóm:
1. Cả PC và MB đều có thể join nhóm.
2. Tham gia nhóm có thể có hoặc ko có MB vẫn sẽ được join nhóm.
3. Mỗi lần chia sẻ MB sẽ được cộng +1 điểm, mỗi lần xin và nhận được MB sẽ được -1 điểm. (Số lượng điểm + thoải mái, số lượng điểm - không quá -2)
4. Share MB công khai có thể Share trực tiếp vào nhóm. Share kín có thể trao đổi qua AD nhóm.
5.Sau mỗi lần check được MB nếu ko bay nữa báo lại cả nhóm để người khác tiếp tục check.
6. MB phải là MBTC chứ ko phải gái gọi MBBG.
7. Đảm bảo kín đáo lịch sự cho cả MB và người Share MB.
Ai tham gia để lại zalo dưới cmt mình sẽ add. Cám ơn các bạn. hy vọng sẽ có 1 nhóm Hà Nội hoạt động vui vẻ.

Zalo minh 0967792853
 

Boy đẹp trai

Học Đòi
Như tiêu đề. Mình lập ra nhóm để ae có thể giao lưu chia sẻ MB tại Hà Nội. Lưu ý chỉ tại Hà Nội. Nên ae nào ở Hà Nội hãy cmt sđt zalo bên dưới để mình add.
Quy định của nhóm:
1. Cả PC và MB đều có thể join nhóm.
2. Tham gia nhóm có thể có hoặc ko có MB vẫn sẽ được join nhóm.
3. Mỗi lần chia sẻ MB sẽ được cộng +1 điểm, mỗi lần xin và nhận được MB sẽ được -1 điểm. (Số lượng điểm + thoải mái, số lượng điểm - không quá -2)
4. Share MB công khai có thể Share trực tiếp vào nhóm. Share kín có thể trao đổi qua AD nhóm.
5.Sau mỗi lần check được MB nếu ko bay nữa báo lại cả nhóm để người khác tiếp tục check.
6. MB phải là MBTC chứ ko phải gái gọi MBBG.
7. Đảm bảo kín đáo lịch sự cho cả MB và người Share MB.
Ai tham gia để lại zalo dưới cmt mình sẽ add. Cám ơn các bạn. hy vọng sẽ có 1 nhóm Hà Nội hoạt động vui vẻ.

Mk vào với b ơi zalo 0792498386
 

timbangaihn

Học Đòi
Như tiêu đề. Mình lập ra nhóm để ae có thể giao lưu chia sẻ MB tại Hà Nội. Lưu ý chỉ tại Hà Nội. Nên ae nào ở Hà Nội hãy cmt sđt zalo bên dưới để mình add.
Quy định của nhóm:
1. Cả PC và MB đều có thể join nhóm.
2. Tham gia nhóm có thể có hoặc ko có MB vẫn sẽ được join nhóm.
3. Mỗi lần chia sẻ MB sẽ được cộng +1 điểm, mỗi lần xin và nhận được MB sẽ được -1 điểm. (Số lượng điểm + thoải mái, số lượng điểm - không quá -2)
4. Share MB công khai có thể Share trực tiếp vào nhóm. Share kín có thể trao đổi qua AD nhóm.
5.Sau mỗi lần check được MB nếu ko bay nữa báo lại cả nhóm để người khác tiếp tục check.
6. MB phải là MBTC chứ ko phải gái gọi MBBG.
7. Đảm bảo kín đáo lịch sự cho cả MB và người Share MB.
Ai tham gia để lại zalo dưới cmt mình sẽ add. Cám ơn các bạn. hy vọng sẽ có 1 nhóm Hà Nội hoạt động vui vẻ.

Minh vao nhóm với nhé: không chín 83 79 không ba 3 6
 
Top